Občan | Pacient

Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví


Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví byla zřízena příkazem ministra č. 5/2018 jako externí odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví.
Ustavující sněm proběhl dne 1. března 2007, následně však byla činnost Rady až do roku 2009 přerušena, do roku 2012 pak proběhlo pouze několik jednotlivých jednání. Dne 29. ledna 2018 byla její činnost znovu obnovena ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Rada poskytovatelů reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v České republice a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče jsou zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.

Seznam členů Rady a zápisy z jednání najdete na portálu poradních orgánů a pracovních skupin zde

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.01.2018

Poslední úprava: 18.02.2019, 17:44