Občan | Pacient

Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví s popisy cílů

V tomto dokumentu jsou strategické, specifické cíle a opatření podrobně rozpracovány a popsány za účelem vytvoření podkladu pro zpracování studií proveditelnosti, definování a nastavení identifikátorů a metrik, posouzení uživatelských scénářů. Dokument se stal podkladem pro vypracování architektury elektronického zdravotnictví a mapování implementačních projektů na jednotlivé cíle a opatření na základě rozpracované architektury. Na vzniku dokumentu se podíleli členové Týmu pro tvorbu strategie a další přizvaní odborníci v roli autorů, editorů a oponentů.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.04.2016

Poslední úprava: 22.04.2016, 11:32