Občan | Pacient

Vize elektronického zdravotnictví ČR

Formulování Vize elektronického zdravotnictví ČR bylo jedním z prvních kroků tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví. Akceptování této vize předcházelo vytvoření Soustavy cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví. Přílohou článku je aktuální platné znění vize z 18. ledna 2015.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.04.2016

Poslední úprava: 06.06.2016, 8:46