Občan | Pacient

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků pro rok 2018


Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu Péče o děti a dorost a dotačního programu Prevence kriminality.

Výše přidělených finančních prostředků k jednotlivým projektům je uvedena v přiložených tabulkách.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.03.2018

Poslední úprava: 27.03.2018, 11:09