Občan | Pacient

Výstupy setkání s IT manažery ze všech nemocnic ČR


Setkání, na které byli pozváni vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií ze všech nemocnic ČR, se uskutečnilo v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Z prezentovaných témat byl kladen důraz na představení věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, oblast práva a informačních technologií, včetně ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Velká pozornost byla věnována realizaci projektů nemocnic z výzev IROP, Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví na Vysočině a aktuálním souvislostem mezi elektronizací zdravotnictví a veřejné správy. Podrobně byly vysvětleny novinky ve výkaznictví NZIS s dopadem na nemocnice. Velký prostor byl věnován diskuzi nad všemi tématy s tím, že v prvním pololetí příštího roku Ministerstvo zdravotnictví uspořádá další podobné setkání.

Další podrobnosti, včetně prezentací, nalzeznete jako obvykle na www.nsez.cz.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 16.10.2018

Poslední úprava: 16.10.2018, 15:24