Občan | Pacient

Výzva k předkládání žádostí

Pro rok 2020 došlo ke sloučení Programu grantové podpory (PGP) a  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP) do jednoho dotačního programu s názvem Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Jedná se o zásadní změnu, která se promítla i do obsahu programu. Doporučujeme proto důkladně pročíst výzvu, metodiku a veškeré přílohy programu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.09.2019

Poslední úprava: 08.10.2019, 14:11