Občan | Pacient

2015

Kontrola NKÚ neobjevila na MZ žádné porušení rozpočtové kázně a nevyměřila ani korunu pokuty

21.12.2015

Téměř rok trvající hloubková kontrola NKÚ na MZ neodhalila žádná pochybení. Znamená to, že nedošlo k žádnému nehospodárnému ani neúčelnému zacházení s penězi státního rozpočtu ani s majetkem státu.

Celý článek

Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2015

18.12.2015

Dne 17. prosince předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji projektům, které jsou podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření u elektronických receptů pro předepisování léčebného konopí

17.12.2015

Tímto opatřením bude umožněno léčebné konopí pacientům předepisovat a vydávat na základě receptů s modrým pruhem, jak je tomu dosud v případě návykových látek.

Celý článek

Ministr zdravotnictví: Uložil jsem řediteli SÚKL urychleně vyřešit situaci s e-recepty

17.12.2015

Zdeněk Blahuta dnes informoval Svatopluka Němečka o aktuálním vývoji situace, která vedla až k nefunkčnosti systému pro vydávání elektronických receptů.

Celý článek

Roli garantů reformy psychiatrické péče přijali představitelé Psychiatrické společnosti ČLS JEP

17.12.2015

Na pozvání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se dnes na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání s odborníky Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tématu reformy psychiatrické péče.

Celý článek

Čeho chceme dosáhnout v roce 2016

16.12.2015

Chceme dále pracovat na dostupnosti zdravotnického personálu a na spravedlivých odměnách pro zdravotníky.

Celý článek

Jaké změny jsme zavedli a prosadili v roce 2015

16.12.2015

Pacienti neplatí od 1. 1. 2015 regulační poplatky a zdravotní péče je tak dostupnější všem potřebným, aniž by se naplnily negativistické předpovědi odpůrců rušení poplatků o přetížených ordinacích z tohoto důvodu.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví podpoří praktické lékaře v odlehlých regionech ČR

10.12.2015

Počet praktických lékařů i počet atestujících praktických lékařů je v ČR dostatečný. MZ však spatřuje riziko nedostatku těchto lékařů v méně obydlených regionech a v demografickém vývoji, kdy stávající lékaři stárnou.

Celý článek

Ministr zdravotnictví ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče

04.12.2015

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených byly ve Španělském sále Pražského hradu tradičně předány Výroční ceny ministra zdravotnictví za rok 2015.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa