Občan | Pacient

2020

Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo

21.07.2020

Na základě doporučení nezávislé výběrové komise byl na funkci náměstka pro zdravotní péči vybrán Aleksi Šedo, dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jmenován bude v nejbližších dnech, do funkce nastoupí 1. září 2020.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách

21.07.2020

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020 v souvislosti s epidemií covid-19. Předkládání žádostí končí 21. srpna 2020.

Celý článek

ČR si dlouhodobě udržuje vynikající výsledky prenatální péče

21.07.2020

Perinatologická data opět dokazují, že české porodnictví dosahuje skvělých výsledků. Údaje 88 porodnických zařízení v ČR z předchozího kalendářního roku ukazují, že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností.

Celý článek

Zaměstnavatelé budou povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat negativní test na covid-19

17.07.2020

Nově bude test na covid-19 požadován u pracovníků z Bulharska, Rumunska, Portugalska a většiny mimounijních zemí. Pro české občany cestující z a do těchto zemí se nic nemění.

Celý článek

Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro duševní zdraví

16.07.2020

Rada vlády pro duševní zdraví na svém 2. jednání probrala dopady do oblasti duševního zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru, novinky v reformě péče o duševní zdraví a schválila Národní akční plán prevence sebevražd.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo se Světovou zdravotnickou organizací dohodu o další spolupráci

15.07.2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge Jr. dnes společně podepsali Dvouletý plán spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na léta 2020 – 2021.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví podpoří další dvě ordinace pro osoby bez přístřeší dotací ve výši téměř 10 milionů

15.07.2020

Pilotní ordinace v Pardubicích a v Praze zahájí provoz v srpnu tohoto roku a doplní tak dvě již podpořené ordinace v Ostravě a Olomouci.

Celý článek

Vláda schválila výstavbu nových prostor Českého národního registru dárců kostní dřeně na střeše FN Plzeň

13.07.2020

Vláda dnes schválila materiál Ministerstva zdravotnictví, který umožní Českému národnímu registru dárců kostní dřeně na své náklady postavit nové prostory dle návrhu architektky Evy Jiřičné na již stojící osmipatrové budově Fakultní nemocnice Plzeň.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, prozatím z něj vyřadilo Srbsko a Černou Horu

10.07.2020

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmus k ukončení karantény

10.07.2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmy testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové poznatky k ukončení karanténních opatření.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa