Občan | Pacient

2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované algoritmy a doporučení

20.04.2020

V zájmu zajištění jednotného postupu při organizaci a provádění protiepidemiologických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru vydává Ministerstvo zdravotnictví několik změn a doporučení.

Celý článek

Mimořádné opatření ministerstva zajistí efektivnější předávání informací v rámci projektu Chytrá karanténa

20.04.2020

Cílem opatření je celorepublikově sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa.

Celý článek

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

20.04.2020

Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun.

Celý článek

Od pondělí se obnoví farmářské trhy, řemesla, vysokoškolské zkoušky i malé svatby

17.04.2020

Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování opatření, plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap.

Celý článek

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k varování NÚKIB

16.04.2020

V návaznosti na vydání varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o hrozbě kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR přijalo Ministerstvo zdravotnictví řadu opatření.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví opět povolí přítomnost druhého rodiče u porodu

15.04.2020

Za přesně specifikovaných a vymezených podmínek je znovu možná přítomnost druhého rodiče nebo jiných členů domácnosti u porodu. Opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.

Celý článek

Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

15.04.2020

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020.

Celý článek

Podíl pozitivních případů COVID-19 z celkového počtu testů nadále klesá, k tlaku na akutní lůžkovou péči nedochází

15.04.2020

O tom, zda se plán uvolňování opatření dodrží a zda se v následujících měsících vrátíme v České republice do běžného režimu, rozhodne zodpovědnost každého z nás.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vznik nového magazínu ČT „Linka 1212“

15.04.2020

Smyslem pořadu je nabídnout občanům psychickou podporu i praktická doporučení v období nouzového stavu a nařízené karantény.

Celý článek

Pracovníci sociálních služeb, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým, mohou v práci pokračovat za dodržení přísných podmínek

14.04.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou osoby pracující v sociálních zařízeních povinni bezodkladně informovat svého zaměstnavatele o přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa