Občan | Pacient

Aktualizovaná hodnotící kritéria 2020 - 2. výzva


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Aktualizovaná hodnotící kritéria v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 ve 2. výzvě.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.03.2020

Poslední úprava: 05.03.2020, 17:25