Občan | Pacient

Formulář - ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 - 2.kolo

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář - ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2015 v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

 

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají změny Rozhodnutí.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.09.2015

Poslední úprava: 09.09.2015, 15:27