Občan | Pacient

Formulář ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017


Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017“ nebo Žádost o změnu Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2017“ v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají o změny Rozhodnutí.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.04.2017

Poslední úprava: 27.04.2017, 13:45