Občan | Pacient

Formulář Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020“ v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají o změny Rozhodnutí.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.04.2020

Poslední úprava: 07.04.2020, 19:08