Občan | Pacient

Hodnotící kritéria


Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je určen na období tří let 2019-2021. Vzhledem k tomu, že na každý kalendářní rok jsou zveřejňovány aktuální priority, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) pro každý kalendářní rok kritéria pro hodnocení žádostí, která zohledňují priority pro konkrétní kalendářní rok a aktualizovanou verzi Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2020

Poslední úprava: 08.01.2020, 16:14