Občan | Pacient

Novinky

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

06.05.2020

Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Celý článek

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

05.05.2020

Letošní kampaň Dne hygieny rukou je zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Celý článek

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

01.05.2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity.

Celý článek

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách, umělce i moderátory za splnění přesných podmínek

30.04.2020

Cílem mimořádného opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění covid-19. Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Celý článek

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

30.04.2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %.

Celý článek

Senát schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce

29.04.2020

Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun.

Celý článek

Projev ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

29.04.2020

V souvislosti s požadavkem vlády na prodloužení nouzového stavu vystoupil ministr Adam Vojtěch v úterý 28. dubna 2020 se svým projevem.

Celý článek

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

28.04.2020

V situaci pandemie, jejímž důsledkem může být nedostatek technologických prostředků i personálu, je nutné v první řadě rozumět mravnímu pozadí řešení takových krizí.

Celý článek

Vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 6,6 miliard na oddlužení státních nemocnic

27.04.2020

Patří mezi ně Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno.

Celý článek

Vychází čtvrté vydání brožury Rádce pacienta

27.04.2020

Jedná se o aktualizované vydání brožury z roku 2016, která obsahuje nové postupy, terminologii a změny vzniklé v souvislosti s vydáním nových legislativních předpisů či novelou stávajících.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa