Občan | Pacient

Specializační vzdělávání – rezidenční místa

 

Dotační program Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a zkoušky k vydání osvědčení. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti subjektu pověřeného výkonem zkoušek. Dotační program je v souladu s Metodikou Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a za zkoušky k vydání osvědčení.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.06.2015

Poslední úprava: 18.06.2015, 9:04