Občan | Pacient

Péče o děti a dorost a Prevence kriminality

Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016

13.06.2016

Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci dotačního programu MZ ČR Péče o děti a dorost a Prevence kriminality

Celý článek

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

12.05.2016

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“, jak je uvedeno v přílohách.

Celý článek

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016

14.09.2015

Termín pro předložení žádosti je 15. 10. 2015, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa