Občan | Pacient

Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa