Občan | Pacient

Reakce na nepřesnosti

Projekt Ukrajina pro sestry si nemocnice chválí, je to jedna z možností, jak řešit jejich nedostatek

10.05.2018

Ministerstvo zdravotnictví reaguje článek Ivy Bezděkové „Zdravotní sestry: Dřeme na cizinky“ v dnešním vydání Mladé fronty DNES, který je namířen proti snahám Ministerstva zdravotnictví na zlepšení neutěšené personální situace ve zdravotnictví.

Celý článek

Bezpečnost pacientů je pro ministerstvo prioritou, o projektu Ukrajina s komorami jedná

09.04.2018

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Veroniky Rodriguez „Stop zdravotníkům z Ukrajiny. Čeští lékaři se postavili proti náboru z Východu“ v dnešním vydání Deníku, který obsahuje závažné nepřesnosti o přístupu MZ v rámci projektu Ukrajina

Celý článek

Funkčnost eReceptu byla plně obnovena během jedné hodiny

09.03.2018

Reakce Státního ústavu pro kontrolu léčiv na tiskovou zprávu České lékárnické komory.

Celý článek

Svatopluk Němeček byl odvolán řádně a v souladu se zákonem

13.02.2018

Ministerstvo zdravotnictví zásadně odmítá tvrzení bývalého ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka, že k jeho odvolání došlo prostřednictvím médií, a tedy že nebyl řádně odvolán.

Celý článek

Reakce Ministerstva zdravotnictví na závěry NKÚ

05.02.2018

Závěry kontroly NKÚ týkající se období 2009 – 2017 se shodují se závěry interních kontrolních šetření Ministerstva zdravotnictví a externích auditů, které byly ministerstvem zadány.

Celý článek

Odezva Centrálního úložiště elektronických receptů je pouze několik sekund

02.02.2018

Ministerstvo zdravotnictví zásadně odmítá kritiku lékárníků, že eRecepty zdržují od práce. Doba odezvy s Centrálním úložištěm elektronických receptů je téměř zanedbatelná.

Celý článek

1 2 3 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa