Občan | Pacient

Související legislativa

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.04.2012

Poslední úprava: 19.05.2016, 15:26