Občan | Pacient

Strategie

Kategorie

Doporučené postupy v terapii parafilních sexuálních delikventů

21.11.2016

Ministerstvo zdravotnictví předkládá k využití Doporučené postupy v terapii parafilních sexuálních delikventů. Zpracování těchto doporučených postupů bylo ministerstvu uloženo Usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č.44.

Celý článek

Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví s popisy cílů

07.04.2016

V tomto dokumentu jsou podrobně rozpracovány a popsány strategické, specifické cíle a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví. Dokument v publikované podobě byl schválen Řídícím výborem projektu tvorby NSeZ 11. února 2016.

Celý článek

Pozvánka ke Kulatému stolu k implementaci reformy péče o duševní zdraví

21.10.2015

Zájemce o diskusi související s implementací Reformy péče o duševní zdraví srdečně zveme 23. listopadu 2015 od 12:00 hod. ke Kulatému stolu k implementaci reformy péče o duševní zdraví.

Celý článek

Pozvánka na informační den k oblasti ZDRAVÍ v H2020

29.09.2015

Dne 16. 10. 2015 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční informační den k oblasti ZDRAVÍ v H2020.

Celý článek

Podpora účasti českých subjektů v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje

16.07.2015

Odbor koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR se podílí na přípravě komunikační sítě k podpoře českých ústavů, univerzit a společností při vstupu do programů, financujících výzkumné a vývojové projekty v oblasti zdravotnictví

Celý článek

Národní strategie elektronického zdravotnictví

08.12.2014

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v pozici zadavatele rozhodlo o přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví podle Metodiky přípravy veřejných strategií, aplikované dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa