Občan | Pacient

Formulář - ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář - ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 nebo Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2014 v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají změny Rozhodnutí.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.03.2014

Poslední úprava: 12.03.2014, 11:41